Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na grúpaí agus na daoine seo a leanas as a gcúnamh agus a dtacaíocht:

Comhairle Chontae an Chláir

Foras na Gaeilge

Fáilte Ireland

Music Generation Clare

Óstán Old Ground

Rowan Tree Café Bar

Fawl’s Railway Bar

Knox’s Bar

Ennis Bookshop

Cahill Taxation Services

Emer O’Reilly Financial Services

Custy’s Music Shop

Slattery and Associates

The Sherwood Inn

Acton BV

Pat MacCarthy Shoes

Collins Jewellers

Louise Cremin Brogan Opticians

St Francis' Credit Union

Míle buíochas libh