Ceardlanna Cothabhála le Sean Ó Fearghail

Beidh deis ag mic léinn scileanna phraicticiúla a fhoghlaim le cabhrú leo cothabhál bunúsach a dhéanamh ar a gcuid úirlisí.

Dé Sathairn agsu Dé Domhnaigh

2pm agus 3pm

Scoil an Teaghlaigh Naofa

Tá na ceardlanna seo saor in aisce do mhic léinn cláraithe ach ní mór áit a chur in áirithint roimhré. Tá táille €10 dóibh siúd nach bhfuil cláraithe. Déan clárú anseo.