The directors of Consairtín 2018 would like to thank the following for their very generous support:

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na grúpaí agus na daoine seo a leanas as a gcúnamh agus a dtacaíocht:

Clare County Council

The Arts Council

Foras na Gaeilge

Fáilte Ireland

The Old Ground Hotel

Rowan Tree Café Bar

Fawl’s Railway Bar

Knox’s Bar

The Ennis Bookshop

Custy’s Music Shop

Glynn's Coach Hire

Cahill Taxation Services

Temple Gate Hotel

Collins Jewellers

Louise Cremin Brogan Opticians

The Sherwood Inn

Mary Jo Duffy's Pharmacy

Pat MacCarthy Shoes

County Boutique

Míle buíochas libh